Gliwicki Klub Karate Kyokushin

W imieniu Zarządu Gliwickiego Klubu Karate Kyokushin, składam serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz GKKK. Wasz gest, nawet ten najskromniejszy, stanowi ogromną pomoc w realizacji planów rozwoju naszego klubu. Dzięki Waszemu wsparciu udało się w tym roku:
- zrealizować od dawna planowany remont pomieszczeń biurowych przy ul.Zwycięstwa 1
- zakupić sprzęt sportowy w postaci worków bokserskich używanych przez zawodników sekcji sportowej
- jak co roku, pokryć część kosztów pobytu na letnim obozie sportowym dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.
Obóz w Rowach był dla wielu naszych podopiecznych jedynym sposobem spędzenia części wakacji poza domem. Wpłaty pochodzące z 1% podatku pozwalają na obniżenie lub pełne zniesienie opłat składki członkowskiej osobom, których nie stać na ich opłacanie.
Mam nadzieję, że również w przyszłości będziemy mogli liczyć na pomoc sympatyków Karate Kyokushin. Dziękuję za Waszą pomoc i serdecznie pozdrawiam wszystkich przyjaciół naszego klubu.

Prezes GKKK
Maciej Marszałek.JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ GLIWICKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN ?

1% podatku organizacji pożytku publicznego może przekazać:

   * podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
   * podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
   * podatnik objety liniowa, 19 - procentowa stawka podatku,
   * podatnik uzyskujacy dochód z odpłatnego zbycia papierów wartosciowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak to zrobić? - należy wypełnić odpowiednia rubryke w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego:
GLIWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN i jej numer KRS 0000000715
i kwote, którą chcemy przekazac na rzecz Klubu. Kwota nie może przekraczac 1% podatku należnego, wynikajacego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiatek groszy w dół.


KKKwR - Strona Główna