Zasady opłacania składek członkowskich w Klubie Karate Kyokushin w Rudzińcu

 1. Comiesięczna składka członkowska Klubu wynosi:
  - 70 PLN - dla osób uczestniczących w treningach 2 razy w tygodniu;
  - 50 PLN - dla osób uczestniczących w treningach 1 raz w tygodniu.
 2. Składka członkowska winna być płacona co miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca na konto bankowe Klubu: ING Bank Śląski 55 1050 1298 1000 0023 1406 4128 lub w gotówką w siedzibie Klubu.
 3. W przypadku nieterminowej wpłaty składki członkowskiej (tzn. po 10 dniu danego miesiąca) wysokość składki członkowskiej wzrasta o 20 PLN.
 4. W okresie przerwy wakacyjnej, składka członkowska Klubu wynosi 50 PLN miesięczne.
 5. Każdy nowoprzyjęty członek Klubu lub uczestnik, opłaca jednorazowe wpisowe w wysokości 50 PLN. (Opłata zawiera koszt wydania klubowej karty zdrowia sportowca oraz legitymacji International Karate Organization).
 6. Osoba, która zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu przestała być członkiem Klubu, a ma zamiar ponownie przystąpić w szeregi Klubu, winna wpłacić opłatę reaktywacyjną w wysokości 50 PLN.
 7. Zarząd Klubu ma prawo do dokonania zmian wysokości składek członkowskich i treningowych, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosków pisemnych złożonych przez zainteresowanych w sekretariacie Klubu. Zatwierdzenie lub przyjęcie zmian płatności przez Zarząd Klubu następuje na zasadach zgodnych ze Statutem Klubu Karate Kyokushin w Rudzińcu.


Numer rachunku bankowego dla członków klubu - OPŁATY SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:

* 55 1050 1298 1000 0023 1406 4128KKKwR - Strona Główna